Algemene Voorwaarden

Alvorens u deze website gebruikt zorg dan eerst dat u de algemene voorwaarden hieronder leest. Door het gebruiken van deze website bent u het eens met de voorwaarden van gebruik. zoekopedia.nl en haar partners hebben het recht om de algemene voorwaarden ten aller tijden te herzien zonder dit kenbaar te maken binnen een bepaalde periode en, door het gebruik van deze website volgend op de revisie van de algemene voorwaarden, bent u het er mee eens dat u gebonden bent aan deze veranderingen. Als u deze algemene voorwaarden onacceptabel vindt, moet u onmiddelijk het gebruik van deze website beëindigen.

1. Geen Vertegenwoordiging van Garantie

1.1 De documenten, visuals en afbeeldingen zoals gepubliceerd op deze website kunnen onjuistheden en typfouten bevatten. Ook hebben wij het recht om op elk moment, met welke reden dan ook, de zoekopedia.nl diensten en informatie op deze website aan te passen ofwel te beëindigen. Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, zonder hier enige melding van te doen, aan te passen. Wij creëren geen verantwoordelijkheid om de informatie op deze website up-te-daten. Tevens TOT IN ZOVERRE DIT MOGELIJK IS BINNEN DE WET, INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, ZOWEL EXPRESS ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD AAN, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. zoekopedia.nl NEEMT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GARANTIE'S WAT BETREFT DE BEVEILIGING, DE VERTROUWDHEID, DE PUNCTUALITEIT EN PRESTATIE VAN DEZE DIENST. zoekopedia.nl NEEMT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GARANTIE'S WAT BETREFT DE BEVEILIGING, DE VERTROUWDHEID, DE PUNCTUALITEIT EN PRESTATIE VAN DEZE DIENST. NEEMT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INFORMATIE OF ADVIES VERKREGEN VIA DEZE DIENST. U BEGRIJPT DAT U zoekopedia.nl GEBRUIKT GEHEEL OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO IS.

1.2 Deze website kan links naar andere websites bevatten die geheel onafhankelijk zijn van deze website. Wij vertegenwoordigen deze websites niet en kunnen geen garantie bieden wat betreft de nauwkeurigheid, juistheid, compleetheid, legaliteit en beschikbaarheid of authenticiteit van de informatie of meningen weergeven op zo'n gelinkde website, en elke link naar een andere website zal niet worden opgevat als een vertegenwoordiging van die website, of de producten of diensten die op die website beschreven staan. Verder, begrijpt u dat een zoekterm zoekopedia.nl resultaten en links zou kunnen produceren die sommige mensen kwetsend, subjectief en ongepast vinden. zoekopedia.nl . is niet aansprakelijk voor u, in welke situatie dan ook, voor goederen, diensten of content die u aankoopt of toegang tot krijgt op een website van een externe partij, tevens zijn wij in geen enkele situatie verantwoordelijk voor bepaalde situatie's die direct of indirect tot welke actie of in-actie die u besluit te nemen op basis van materiaal op de zoekopedia.nl website.

1.3 Gebruikers van deze website worden verzocht geen zakelijke, medische, legale, financiële, persoonlijke of andere beslissing op basis van meniningen uitgedrukt op deze website te nemen. Ook steunen wij niet de meningen van externe partijen zoals uitgedrukt op gelinkte websites en geen van het materiaal zoekopedia.nl is bedoelt om professioneel advies, of dat nou zakelijk, medisch, legaal, financieel, persoonlijk of iets anders, is niet bedoelt om consulatie van gekwalificeerde zakelijke, medische, legale, financiële, persoonlijke of andere uitvoerende entiteiten te vervangen.

1.4 Ook begrijpt u dat het Internet bepaalde onbewerkte materiaal bevat, waarvan sommige sexueel expliciet zijn en kwetsbaar kunnen zijn voor u. U heeft toegang tot dit materiaal op uw eigen risico in zoverre dat zoekopedia.nl geen control heeft over en accepteert geen verantwoordelijkheid voor dit soort materiaal.

2. Vertrouwelijkheid

Uw vertrouwlijkheid in het gebruik van deze website kan door ons niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk enige soort van letsel dat u of welk persoon dan ook op kan lopen als het resultaat van een breuk van vertrouwlijkheid wat betreft uw gebruik van deze website.

3. Beperking van Schade

3.1 In geen enkel geval zullen wij, onze werknemers, aannemers, sub-aannemers, leveranciers, agenten, partners, dochtersondernemingen, opvolgers, of rechtverkrijgenden aansprakelijk zijn jegens welke partij dan ook voor direct, indirect, of andere schade als gevolg van welk gebruik van deze website dan ook, of het gebruik van een andere gelinkde website, zelfs als wij expliciet zeggen dat er de mogelijkheid van zulk soort schade bestaat. De term "schade" houdt in, zonder limitatie's, rechtskosten, elk vorm van het verlies op winst, zakelijke onderbrekingen en het verlies van programma's of andere data op uw informatieverwerkingssysteem.

In geen enkel geval zullen zoekopedia.nl, onze werknemers, aannemers, sub-aannemers, leveranciers, agenten, partners, dochtersondernemingen, opvolgers, of rechtverkrijgenden, aansprakelijk worden gehouden voor de onderbreking van diensten resulteerend direct of indirect van bepaalde onvoorziene actie's bepaalt door de natuur of redenen buiten de macht om van deze partijen, dit houdt in, zonder limitatie, overheidsactie's, oorlog, burgeropstanden, branden, overstromingen, stormen of actie's van terrorisme.

4. Eigendom

All rechten, titels en belangen (inclusief alle copyrights, trademarks en ander recht op intellectueel goed) op deze website zijn eigendom van ons. Ook de namen, afbeeldingen, en andere zaken die onze producten identificeren zijn eigendom van ons. Alle copyrights, trademarks en ander rechten op intellectueel goed die referenceren aan deze website zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

5. Licensie

5.1 Alleen zoals bij nadruk is vermeld in clausule 5.2, niets dat op deze website zal worden opgevat als welke vorm van licensie of recht dan ook, met de nadruk op het impliceren of iets anders, onder welke van onze intellectuele eigendoms rechten, of onder het intellectuele eigendoms recht van een externe partij, en geen enkel gedeelte van deze website mag worden gekopieerd, opnieuw worden gepubliseerd, overgezet, of gedistribueerd in welke vorm of op welke methode dan ook.

5.2 U bent hierbij toegekend het nonexclusieve, niet-overdraagbare, gelimiteeerde licensie om de materialen van de website te bekijken zoals (a) zulk materiaal dat alleen gebruikt dient te worden voor informatieve, niet-commerciele doeleinden, en (b) u verwijdert of obscuurt niet de copyright berichtgeving of andere berichtgeving.

6. Linking naar deze Website

6.1 U mag naar deze website linken als (a) u niet de copyright of andere berichtgeving op deze website verwijdert of obscuurt, (b) u stopt naar deze website te linken als u door ons hiervan op de hoogte wordt gesteld.

6.2 U mag deze website niet scannen of deze website gebruiken door het gebruik van welke geautomatiseerd systeem zonder de expliciete toestemming alvorens het scannen of het gebruik van zo'n soort geautomatiseerd systeem. zoekopedia.nl.

7. Toepasselijke Wetten in Geval van Betwisting

7.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden overzien en opgevat in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten van Amerika zoals deze toepasbaar zijn op overeenkomsten gemaakt, en alleen zoals gemaakt, in deze Gebruiksvoorwaarden. Elk geschil dat voortkomt uit deze Gebruiksvoorwaarden zal exclusief onderworpen zijn aan de jurisprudentie van de Verenigde Staten van Amerika. .

7.2 Uw stemt in met alle toepasbare wetgeving wat betreft het gebruik van deze website.

8. Scheidbaarheid

8.1 Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten verwijzing naar eventuele kennisgevingen op deze website en vormt de gehele overeenkomst met betrekking tot uw toegang en gebruik van deze website. Elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden dat wordt bepaald door een bevoegde rechtbank dat niet afwingbaar is in welke rechtsspreaak dan ook zal scheidbaar zijn van deze Gebruiksvoorwaarden in die jurisdictie zonder op enige wijze de verdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig te maken. De niet-afdwingbaarheid van elke bepalingen in een gegeven rechtsgebied maakt die bepaling niet onuitvoerbaar in enig ander rechtsgebied.